Kategorie: Novinky, Pro členy, pro stažení

Členské příspěvky na rok 2013

  • Aktivní člen, závodník ... 2.000,- Kč

(využívající sportovní zařízení, účastní se závodů a soustředění)

  • Neaktivní člen, nezávodící a ostatní ... 500,- Kč

(využívající sportovní zařízení, neúčastní se závodů a soustředění)

  • Senioři starší 65-ti let ... 200,- Kč

Termín úhrady

  • jednorázová úhrada, celková částka ... do 31.1. 2013 
  • rozdělená úhrada, polovina částky ... 1) do 31.1. 2013, 2) do 31.7. 2013 

provedení úhrady

  • převodem na účet číslo  257045634 / 0300 ČSOB Děčín 

(variabilní symbol je 2013 a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení)

  • hotově (Ivan Hladík popř. Zdeněk Žaba) 

print Formát pro tisk