Kategorie: Novinky, Pro členy, pro stažení

Členské příspěvky na rok 2014

Členské příspěvky na rok 2014

-         Aktivní člen, závodník ……………………….        2.000,- Kč

(využívající sportovní zařízení, účastní se závodů a soustředění)

-         neaktivní člen, nezávodící a ostatní………..…….       500,- Kč

(využívající sportovní zařízení, neúčastní se závodů a soustředění)

-         Senioři starší 65-ti let…………………………….       200,- Kč

Termín úhrady

-         jednorázová úhrada, celková částka ……….         do 31.1. 2014 

-         rozdělená úhrada, polovina částky ………...          1) do 31.1. 2014

2)   do 31.7. 2014 

provedení úhrady

-         převodem na účet číslo  257045634 / 0300 ČSOB Děčín 

(variabilní symbol je 2014 a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a text  příspěvky 2014)

-         hotově     (Ivan Hladík  popř. Zdeněk Žaba)  

print Formát pro tisk