Kategorie: Novinky

P O Z V Á N K A

P O Z V Á N K Avýbor veslařského klubu si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi občanského sdružení „Veslařský klub Slavia Děčín“

  

P O Z V Á N K A

výbor veslařského klubu si Vás dovoluje pozvat na

členskou schůzi občanského sdružení

„Veslařský klub Slavia Děčín“

která se uskuteční v pátek  11. prosince  2015  od 16.00 hodin

ve veslařské loděnici na Starém Městě

           

Program :    

1)  prezentace

2)  zahájení, volba pracovního předsednictva, volba pracovních komisí,

     schválení programu

3)  Zprávy předsedy

4)  Zpráva revizní komise

5)  Zpráva o hospodaření

6)  Uvedení názvu klubu a stanov do souladu s platnými zákony

7)  diskuze

8)  Vyhlášení nejlepších sportovců veslařského klubu za rok 2014

9)  usnesení VH a závěr

 

Za výbor :       Ivan Hladík                    Petr Buchman                   Zdeněk Žaba


print Formát pro tisk