Kategorie: Novinky, Soustřeďění

Členské příspěvky na rok 2016

-   Aktivní člen, závodník ……………………….            2.000,- Kč
(využívající sportovní zařízení a účastní se závodů a soustředění)

-   neaktivní člen, nezávodící a ostatní………..…….       500,- Kč
(využívající sportovní zařízení a neúčastní se závodů a soustředění)

-   Senioři starší 65-ti let…………………………….          200,- Kč

-   nový člen …………………………………..…….           200,- Kč / měsíc
(příchod v průběhu roku – cena za měsíc x počet měsíců do konce kal.roku)

Termín úhrady
-   jednorázová úhrada, celková částka ……….        do 31.1. 2016 
-   rozdělená úhrada (1.000 Kč)  ………...             1) do 31.1. 2016
                                                                               2) do 31.7. 2016 

provedení úhrady
-   převodem na účet číslo  257045634 / 0300 ČSOB Děčín 
(variabilní symbol je 2016 a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení)
-   hotově     (v loděnici - Ivan Hladík  popř. Zdeněk Žaba)  
 

print Formát pro tisk