Kategorie: Novinky

Členské příspěvky na rok 2019

- Aktivní člen, závodník ………………………. 2.000,- Kč (využívající sportovní zařízení a účastní se závodů a soustředění) - neaktivní člen, nezávodící a ostatní………..……. 500,- Kč (využívající sportovní zařízení a neúčastní se závodů a soustředění) - Senioři starší 65-ti let……………………………. 200,- Kč - nový člen …………………………………..……. 200,- Kč / měsíc (příchod v průběhu roku – cena za měsíc x počet měsíců do konce kal.roku)

Členské příspěvky na rok 2019

-         Aktivní člen, závodník ……………………….            2.000,- Kč

(využívající sportovní zařízení a účastní se závodů a soustředění)

-         neaktivní člen, nezávodící a ostatní………..…….           500,- Kč

(využívající sportovní zařízení a neúčastní se závodů a soustředění)

-         Senioři starší 65-ti let…………………………….           200,- Kč

-         nový člen …………………………………..…….           200,- Kč / měsíc

(příchod v průběhu roku – cena za měsíc x počet měsíců do konce kal.roku)

 

Termín úhrady

-         jednorázová úhrada, celková částka ……….       do 31.1. 2019 

-         rozdělená úhrada (1.000 Kč)  ………...             1) do 31.1. 2019

2)   do 31.7. 2019 

provedení úhrady

-         převodem na účet číslo  257045634 / 0300 ČSOB Děčín 

(variabilní symbol je 2016 a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení)

-         hotově     (v loděnici - Ivan Hladík  popř. Zdeněk Žaba)  

print Formát pro tisk