< návrat zpět

Předsedové VK od roku 1946

Josef Kebka 1946

Josef, Dědič 1946 - 48

Ing. Zdeněk Mareda 1948-49

Josef Kozel- starší 1949-50

Josef Kozel – mladší 1950-51

Jan Kovář 1951-52

Ing. Zdeněk Mareda1952-1954

Vladislav Liška 1954-61

Václav Beránek 1961-66

František Míchal 1966-71

Judr. Vladimír Králík 1971-78

Stanislav Pazderka 1978-89

MUDr. Jiří Slavík 1989-1994

Stanislav Schwarz 1994-99

Zdeněk Žaba  2003-trvá


Tato kategorie neobsahuje žádné články.